Giv DTU Aqua et tip hvis du ser tunEfter mange års fravær er den blåfinnede tun tilbage. DTU Aqua vil rigtig gerne høre, hvis du ser tun i dansk farvand 

For første gang siden 1960’erne er en blåfinnet tun blevet fanget i Danmark. Det var en tun på tre meter, som blev fanget af en lystfisker i Skagerrak. 

For professor Brian MacKenzie, DTU Aqua er tunens genbesøg i dansk farvand næsten som en drøm, der bliver til virkelighed.  ”Vi havde håbet, at den måske ville komme, men det er noget helt særligt at opleve, at nu er den her. Og at den tilmed ankommer i det tidlige efterår, som er på samme tidspunkt, som tunen plejede at komme til Danmark i stort antal for 50-60 år siden, det er spændende,” vurderer professoren.

For at kunne følge tunens vandring og udbredelse, tæt, vil DTU Aqua gerne høre fra folk, der ser tun i danske farvande. Det kan, sammen med oplysninger fra andre områder i Norden og historiske oplysninger fra tunens tidligere optræden i Danmark, give et samlet billede af tunens færden i danske og nordiske farvande.

Hvis du har set tun vil DTU Aqua gerne vide 
  •  Hvor du har observeret tun
  • Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun)
  • Tunens størrelser
  • Tidspunkt på dagen
  • Om du har set mulige byttedyr fx sild eller makrel springe op ad vandet i flugtforsøg
  • Meget gerne foto og/eller video
Send e-mail til DTU Aqua, professor Brian MacKenzie, Charlottenlund eller ring 35 88 33 00 (omstilling) / 21 31 58 14 (mobil)

Den atlantiske eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største af tunfiskearterne. Den kan blive over tre meter lang og veje op 680 kilo. Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet.I Europa yngler tunen i kystnære områder i Middelhavet og i Atlanterhavet ud for Gibraltar i juni.