Knud Rasmussen - liv og død

Foredrag onsdag den 18. november kl. 19.30

Foredraget handler om hvad Knud Rasmussen, Danmarks store polarforsker, medbragte på sine ekspeditioner og hvorfor det flere gange gik så frygteligt galt.

Polarforskning har altid været betinget af omhyggelige forberedelser. For 100 år siden var mulighederne ikke de samme som i dag. Ekspeditionens succes afhang blandt andet af, hvilket udstyr man havde med og valgene kunne afgøre liv og død.

Foredraget (gratis) holdes på Sognegården, Kirkegade 8, Frederiksværk og er arrangeret af Industrimuseet i Frederiksværk, information på telefon 4772 0605 og www.indmus.dk