Farvandstyper

Kender du forskellen på de forskellige typer farvand? Det er vigtigt at have styr på sikkerhed og regler for netop det farvand, hvor du  vil ro. Her får du en oversigt med nyttig viden, du kan bruge næste gang, du skal planlægge en tur.  


 

 

 

 

 

 

 

 

Meget beskyttet farvand

Meget beskyttet farvand er typisk åer, mindre søer og smalle fjorde med ringe vanddybde og kort afstand til bredden på begge sider og afskærmet for vindmæssige påvirkninger. Bølger kan ikke opbygges og der er ingen risiko for at drive ud på åbent vand. Der er heller ikke andre risikomomenter som fx skibstrafik eller kraftig strøm.

Tag på tur på Esrum Sø, læs her

Beskyttet farvand

Beskyttet farvand er kendetegnet ved, at du kan være udsat for vindpåvirkninger, men bølger kan kun opbygges i mindre grad (maks. ca. 0,25 m.). Der er ingen risiko for at drive ud på åbent farvand. Der er heller ikke mulighed for at møde skibstrafik ud over langsomme småbåde, og der er ingen nævneværdig strøm (maks. 2 knob). Du kan måske ikke bunde, men der er ikke større afstand til land, end at du kan svømme ind på maksimalt et par minutter.

Læs Kajakportalens artikel om Roskilde Fjord

Kystnært / mindre beskyttet farvand

Er forholdsvis tæt på kyst eller søbred, og du vil kunne redde dig i land på kort tid. Kysten kan vende ud mod større vand, så der er risiko for at drive til havs ved fralandsvind. Ved pålandsvind kan du blive udsat for større bølger.

Du skal være opmærksom på øvrig trafik i dette farvand. Der kan være erhvervstrafik som færger og fragtskibe. Søer, vige og fjorde kan have flere kilometer til anden kyst, så bølger kan opbygges alt efter vindens styrke.

Ved kystnær sejlads anbefales samsejlads, så der er mulighed for at redde hinanden op. Ror du alene anbefales det at ro så kystnært, så du kan bunde og redde dig i land på få minutter. Medbring også skiftetøj og en mobiltelefon i vandtæt etui.

Det Sydfynske Øhav er både kystnært og tildels beskyttet, læs Kajakportalens artikel her.

Åbent vand / ubeskyttet farvand

Sejladsen kan foregå i større afstand fra land og typisk ved kryds af fjorde, bugter og mellem øer. Her er der ikke længere beskyttelse for vind og bølger og sejlads her bedst egnet for erfarne roere. Der kan være trafik af fragtskibe, fiskefartøjer, færger samt hurtigtgående motorbåde (Selvom kajakker betegnes som ”mindre manøvredygtige fartøjer” og har retten til vejen, så husk, at det kan være svært at få øje på en kajak, især i større bølger).

Du bør undgå at krydse sejlrender, hvor du er til gene for rutetrafik, og hvor større skibe kan være forhindret i at undvige. Skal du alligevel krydse et farvand med "tung" skibstrafik, kan du (hvis du har VHF og certifikat) melde over kanal 72, hvornår du forventer krydse. Krydser du fx mellem Helgenæs og Samsø, ring til Mols-Liniens kontor, så hurtigfærgerne er orienteret om at holde udkig efter kajakker.

At foretage åbne kryds kræver agtpågivenhed og have styr på vejret, påklædning, udholdenhed og sikkerhedsudstyr. Vær opmærksom på
  • om redningsteknikkerne også virker, hvis vejret udvikler sig
  • om du kan ro distancen, hvis modvinden øges
  • om du magter at vende og ro den anden vej i bølgerne
  • hvordan færdighederne er hos dem, du sejler med.
En rettesnor for den distance, du maksimalt skal planlægge at sejle i åbent farvand, er, at du skal kunne ro den dobbelte distance uden pause.

Strømmende vand

Strømmende vand er farvand, hvor du godt kan have bredden tæt på, men hvor strømmens hastighed alligevel gør sejladsen vanskelig eller forbundet med særlig risiko. Denne type farvand findes kun få steder i Danmark, men forekommer mange steder i vore nabolande. Det kan være smalle gennemløb med større vand på hver side af en indsnævring. Er der også klippebund med variation af vanddybder eller vind og bølger mod strømretningen, kan der skabes særdeles store bølger og strømhvirvler, hvilket er udfordrende i kajak.

Strømmende vand forekommer også i floder og elve. Det kaldes White Water og klassificeres på en skala fra 1-5. Skalaen tager hensyn til strøm, bølgestørrelse, vandfald og længde på vanskelige passager. På den måde kan du vælge strækninger ud fra egne færdigheder.

Surf zone

Surf zone er en type farvand, der er meget afhængig af vejr og lokale forhold. De ideelle betingelser findes kun ganske få steder i Danmark. Under kraftigere vindforhold er der dog mange steder her i landet, opbygges en bølgestørrelse, så reelle surf ind mod land opnås.

De ideelle forhold er, når bølgerne har stor afstand og vanddybde til at opbygge lange dønninger, der kan rejse sig til høje bølger med stejle sider, som ruller ind mod stranden. Klitmøller er nok det mest kendte sted i Danmark og tiltrækker kajakfolk fra både ind- og udland. Det er ikke for ingenting, at det populært kaldes ”Cold Hawaii”.

De fleste havkajakker kan anvendes til moderat surf, men øges sværhedsgraden, anbefales korte havkajakker med god opdrift i stævnen. Der findes også særligt egnede kajaktyper som surfkajakker, surfski og waveski.

Her får du et hurtigt overblik på de forskellige kajaktyper.

Kilde: www.vorespuls.dk