Iltsvind breder sig i Danmark

Usædvanligt varmt og meget stille vejr medfører iltsvind i de danske vande

Nye målinger viser nu iltsvind i store dele af Limfjorden, Aabenraa Fjord, Flensborg Fjord, det sydlige Lillebælt nord for Als og ned mod Langeland samt flere steder i Det sydfynske Øhav. I flere af områderne lugter der af svovlbrinte fra bundvandet som tegn på, at alt ilten er opbrugt.

Under et iltsvind søger fisk og andre dyr væk, mens fastsiddende bunddyr som muslinger kan overleve et stykke tid ved at lukke skallerne og 'holde vejret'.  Men, hvis iltsvindet fortsætter, vil de fastsiddende bunddyr dø, og nedbrydningen af disse vil være med til at øge forbruget af ilt ved bunden.
 

Konsekvenserne af iltsvindet afhænger af, hvor længe iltsvindet varer. En rask, lille sommerkuling kan stadig nå at forandre situationen til det bedre. Men den skal helst komme inden for de næste par uger, for ellers har vandet stået stille i meget lang tid efterhånden, fortæller Cand. scient Tonny Niilonen fra Naturstyrelsen. 

Lige nu er det højtid for iltsvind i danske farvande, og i år har den rekordvarme juli måned og kun meget lidt vind sat ekstra gang i iltsvindet, som normalt topper i august og september måned.

På baggrund af målingerne udgiver Naturstyrelsen iltsvindsrapporter i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Her kan man se graden af iltsvind og den præcise udbredelse af iltsvindet. Den første iltsvindsrapport udkommer i slutningen af august. 


Kort om iltsvind
  • ltsvind opstår, når vandet bliver over 21,5 °C varmt
  • Når en hedebølge, som den der har ramt Danmark i juli måned, sender vandtemperaturerne i vejret, sker nedbrydningen og dermed forbruget af ilt hurtigere end normalt
  • Naturstyrelsen måler iltindholdet på faste stationer hele året rundt
  • Danmarks Meteorologiske Institut,  www.dmi.dk
  • Naturstyrelsen, www.naturstyrelsen.dk
  Kilde og foto:  Naturstyrelsens nyhedsbrev august 2014