Præstø Fjord

Præstø Fjord er ca. 22 km² stor og op til 5 meter dyb. Fjorden og Fakse Bugt adskilles af en halvø - Feddet -  på 600 ha. Mod syd er der et ca. 400 m bredt sund, mellem fjorden og bugten, hvor der er gravet en ca. 3 meter dyb sejlrende ind til Præstø Havn. Fjordens rige fugleliv kan opleves overalt langs kysterne.  På Feddet ligger campingpladsen  som er udgangspunkt for disse tre havkajakture på Præstø Fjord og Fakse Bugt. 

 Fed Havn - Præstø
Søsæt kajakken i Fed Havn. Den lille havn var tidligere udskibningssted for kugleflint, i dag er den  lystbådehavn med shelter og anløbsplads for havkajakker. Slå et sving ud om betonbåden, inden du ror langs "fjordsiden" til sydenden af Feddet. Læg evt. til land og gå op til fugletårnet som har udsigt over både fjord og bugt. Ved sydspidsen kan man overveje om det er tid til vende om eller krydse over til Storeholm og fortsætte til Præstø. I Præstø er der mange muligheder for en kop kaffe eller lidt og spise, før turen går tilbage til Fed Havn. Man kan også fortsætte og ro tilbage langs "havsiden" af Feddet.

Aftentur på fjorden
Præstø havn - Maderne - Feddet
Læg ud fra Præstø havn og ro forbi badestranden (madpakkerum og grillplads). Følg vigen rundt ud til Næbbet. Der kan være stærk ind- eller udgående strøm hvis det er hhv høj- eller lavvande. Ro forbi Næbskoven og hold indenom Maderne. På venstre side ligger Maderne, med frodigt græs og græssende køer. I den fladvandede lagune er der et rigt fugleliv. Følg renden ud mellem Maderne og Roneklint. Ude på den anden side krydses sejlrenden (markeret med koste). Ro langs "havsiden" af Feddet op til campingpladsen, hvor man lander på stranden.

Fakse Ladeplads


Feddet Strand - Fakse Ladeplads
En anden havkajaktur kan starte fra Feddet Strand. Ro langs Feddet mod Fakse Ladeplads. Snart kommer man til Strandegaard Skansen, som er et fæstningsværk fra Englandskrigene. Kystens porøse lerskrænter eroderes langsomt af vind og vejr. Her og der ligger der væltede træer i strandkanten. Forude er siloerne på havnen i Fakse Pladsplads som pejlemærke. Ro ind i trafikhavnen og fortsæt til lystbådehavnen. Inde ved sejlklubbens lave bro kan man trække kajakken op og få fyldt sukkerdepoterne op i havnekiosken, inden turen går tilbage til Feddet Strand og campingpladsen.

Isætningsteder: Fed Havn, Feddet stranden og Præstø havn
Overnatningssteder: Feddet Camping, shelter og shelterpladsen Strandegaarde
OBS:Præstø Fjord, Feddet og Maderne er EU fuglebeskyttelsesområde, Maderne er yngleområde og det er forbudt at gå i land på øen 
Bonusinfo: Nærmeste kajakbutik er Roneklint Kajakcenter. Læs her folderen Naturrum Præstø Fjord Præstø er smadder hyggelig. Stranden på Feddet regnes for at være een af Danmarks bedste!